Past Meeting Minutes

2021 May Minutes

2021 April 14 Virtual Conference Meeting Minutes

2021 March 10 Minutes

2021 February Minutes

2020 December 9 Minutes

2020 November 23 Minutes

2020 October 14 Minutes

2020 September 9 Minutes

2020 August 12 Minutes

2020 July 8 Minutes

2020 June 10 Minutes

2020 May 20 Minutes

2020 April 8 Minutes

2020 February 12 Minutes

Spring Conference Business Meeting 2020

2020 January 8 Minutes

2019 December 11 Minutes

2019 November 5 Minutes

2019 World Workplace Minutes 2

2019 October 2 Minutes

2019 August 7 Minutes

2019 July 10 Minutes

2019 June 4 Minutes

2019 May 1 Minutes

2019 April 3 Minutes

2019 March 13 Minutes

2019 February 13 Minutes

2019 January 9 Minutes

2018 December 5 Minutes

2018 November 14 Minutes

2018 October 31 Minutes.Special Meeting

2018 World Workplace Minutes Oct

2018 September 5 Minutes